ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಪದವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
1. ಡಾ.ಮಹೇಶ್ ಎಂ, ಐಎಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸದಸ್ಯರು
2. ಶ್ರೀ.ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಬಿ.ಆರ್ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್-1 ಸಿಇ-1 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
3. ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ರಾಥೋಡ್ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್-2 (I/C) ಸಿಇ-2 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
4. ಶ್ರೀ. ದಯಾನಂದ್ ಭಂಡಾರಿ ವಿಶೇಷ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ಎಸ್‌ಡಿಸಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
5. ಶ್ರೀ. ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆಡಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
6. ಶ್ರೀ. ಸಿ ಎಲ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಎ.ಸಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
7. ಶ್ರೀ ವಿ.ಎಚ್. ಮಹೇಶ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
8. ಶ್ರೀ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
9. ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಿಒಎಫ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
10. ಆಶಾ ಭಾರತ್ ಡಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನೆ ಜೆಡಿಟಿಪಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ