ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಒಂದು ನೋಟ

ಸಾಧನೆಗಳು

ಸಾಧನೆಗಳು
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ತೇಜನದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 173 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 473 ಏಕ ಘಟಕ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳನ್ನು (SUC) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
TMTP – 500 ಎಕರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮೆಷಿನ್ ಟೂಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
3 SEZ ಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
22,931-26 ಎಕರೆಗಳ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭೂಮಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. 
ವ್ಯಾಪಾರ ಸುಲಭ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸುಧಾರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದೆ.


ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಂಕಿ ಅಂಶ

ಕೆಐಎಡಿಬಿಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು – 173 Nos
Industrial Parks-144
IT & Electronics Parks-8
Aerospace Parks-1
Autonagars-6
Textile Industries-1
Womens parks-5
Special Economic Zone(SEZ)-3
Growth Centers-5


ಸುದ್ದಿ ವಿಭಾಗ

ಸುದ್ದಿ

01.01.2021 (HK) ನಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದರ್ಜೆಯ ಪಟ್ಟಿ

01.01.2021 ರಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದರ್ಜೆಯ ಪಟ್ಟಿ (HK ಅಲ್ಲದ)

KIADB ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಇ-ಹರಾಜು

ವಾಸದ ಗೃಹಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಅರ್ಜಿ

ದಿನಾಂಕಃ11-06-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆ: ಕೇಂದ್ರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಆಮೆನಿಟಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ಆಹ್ವಾನ

Notification for Empanelment of Technical Experts/ Professionals (Architect/ Engineer/Structural Engineers/ Town Planners) to KIADB.

ದಿನಾಂಕ 27-05-2019 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

ಅಧಿಸೂಚನೆ: ಕೇಂದ್ರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

ತುಮಕೂರು ಮೆಷೀನ್ ಟೂಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಿನಂಗಳದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಂಚಿಕೆ ದರ ಎಕರೆಗೆ 99.40 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಟಿ ಎಮ್ ಟಿ ಪಿ ಕೊರಿಝಾಂಡಮ್

ತುಮಕೂರು ಮೆಷಿನ್ ಟೂಲ್ ಪಾರ್ಕ್ (ಟಿಎಂಟಿಪಿ)

ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಯ ಅಂತರ್ ಜಾಲ ಸೇವೆಗಳು

ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರ ಪಟ್ಟಿ

ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೆಐಎಡಿಬಿಯ ಎಂಪನೇಲ್ ಸಲಹೆಗಾರರ ​​ಪಟ್ಟಿ

ನಿವೇಶನಗಳನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ 6-6-2017 ದಿನಾಂಕಿತ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕೆಐಎಡಿಬಿ ವಿಧಿಸುವ ಬಡ್ಡಿಯ ಪರೀಕ್ಷಿತ ದರ ಪಟ್ಟಿ – 02-05-2017 ರ ವರೆಗಿನ

ಗೃಹ ಉಪಯೋಗಿ ನಿವೇಶನಗಳ /ವಾಸದ ಮನೆ/ಭೂಮಿಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಎಫ್.ಎ.ಆರ್ ಮತ್ತು ಭೂ ಒತ್ತುವರಿ

ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ

ಎಂಪನೇಲ್ಡ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ (ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೌನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನರ್ಗಳು)