ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ (ಇಸಿ) & ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ (ಸಿಎಫ್ಇ)

 

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಅತ್ತಿಬೆಲೆ 10-11-1981
ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ 4ನೇ ಹಂತ 22-07-1998
ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ 23-12-1977
17-09-1981
ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ-ಜಿಗಣಿ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ 15-10-2003
ದೊಡ್ಡನೇಕ್ಕುಂದಿ 1ನೇ 2ನೇ ಹಂತ 12-12-1968
14-10-1969
20-08-1970
ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ 1ನೇ 2ನೇ ಹಂತ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ 2ನೇ ಹಂತ 26-06-1998
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ 3ನೇ ಹಂತ 26-06-1998
ಇಒಐಝೆಡ್ 04-03-1992
ಇಪಿಐಪಿ 1ನೇ 2ನೇ ಹಂತ 20-01-1996
ಜಿಗಣಿ 1ನೇ 2ನೇ ಹಂತ 17-09-1981
21-04-1995
ಕಾಡುಗೋಡಿ -ಸದರಮಂಗಲ 17-02-1972
12-05-1983
ಕುಂಬಲಗೋಡು 1ನೇ 2ನೇ ಹಂತ 20-11-1979
12-03-1982
ಕಚನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 01-06-2006
ಪೀಣ್ಯ 30-04-1970
09-03-1971
28-01-1974
ವೀರಸಂದ್ರ 20-11-1980
ಯಾರಂಡಹಳ್ಳಿ 01-06-2006

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಲೇಯೌಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವರದಿ ಮತ್ತು
ಫಾರ್ಮ್ V
ಅವ್ವೆರಹಳ್ಳಿ (ಡಾಬಸ್ ಪೇಟೆ IV ಹಂತ) 01-10-2013 ಡಾಬಸ್ ಪೇಟೆ 4ನೇ ಹಂತ ಡಾಬಸ್ ಪೇಟೆ (CFE) Ist ವರದಿ


IInd ವರದಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ -ಎಸ್ ಇ ಝಡ್ 05-10-2009 ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪಾರ್ಕ್ (EC) ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪಾರ್ಕ್ (CFE)

ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪಾರ್ಕ್ (CFE)

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 27-06-1983 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ (EC) ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ (CFE)
ಹೈ-ಟೆಕ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪಾರ್ಕ್ 05-10-2009 ಹೈ-ಟೆಕ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪಾರ್ಕ್ (EC) ಹೈ-ಟೆಕ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪಾರ್ಕ್ (CFE)
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ III ಹಂತ, ಒಬದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 27-12-2012 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ III ಹಂತ, ಒಬದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ (EC) ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ III ಹಂತ, ಒಬದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ (CFE) Ist ವರದಿ


IInd ವರದಿ
ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡಬಬಳ್ಳಾಾಾಪುರರರ೪೪೪ ೪೪ – – – ಆದಿನಾರಾಯಣ ಹೊಸವಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ IV ಹಂತ, ಆದಿನಾರಾಯಣ ಹೊಸವಳ್ಳಿ (EC)


ಸೋಂಪುರ I & II ಹಂತಗಳು 30-01-2009
07-11-2012
ಸೋಂಪುರ I & II ಹಂತಗಳು (EC) ಸೋಂಪುರ I ಹಂತಗಳು(CFE)
ಸೋಂಪುರ II ಹಂತಗಳು (CFE)
Ist ವರದಿ


IInd ವರದಿ

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಲೇಯೌಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವರದಿ ಮತ್ತು
ಫಾರ್ಮ್ V
ಕಿತ್ತೂರು 21-12-2013 ಕಿತ್ತೂರು (EC) ಕಿತ್ತೂರು (CFE) Ist ವರದಿ


IInd ವರದಿ
ಕಣಗಾಲ ಕಣಗಾಲ(EC)


ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಅನಂತಪುರ ರಸ್ತೆ 10-05-1990
ಹೊಸಪೇಟೆ 26-06-1986
ಮುಂದರಗಿ 2ನೇ ಹಂತ 09-09-1992
ಮುಂದರಗಿ 3ನೇ ಹಂತ 24-07-1999
ಮುಂದರಗಿ 1ನೇ ಹಂತ 13-07-1987
ಮುಂದರಗಿ 4ನೇ ಹಂತ (ಅಪ್ಪ್ಯಾರೆಲ್ ಪಾರ್ಕ್) 19-07-2008
ಸಂಕ್ಲಾಪುರ 2ನೇ ಹಂತ 11-03-2013
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಅಸ್ಸಂಗಿ 23-02-1984
ಬಾಗಲಕೋಟೆ – ನವನಗರ 18-07-2000
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ನರಸಾಪುರ 05-01-2000
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಅಲಿಯಾಬಾದ್ (ಮಿನಿ ಜಿ.ಸಿ.) 25-09-1997
ಅಲಿಯಾಬಾದ್ -2ನೇ ಹಂತ 25-09-1997
10-02-2012
ಮಹಲಬಗಾಯತ್ 24-01-1983
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಲೇಯೌಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವರದಿ ಮತ್ತು
ಫಾರ್ಮ್ V
ಬದನೆಕುಪ್ಪೆ – ಕೆಲ್ಲಂಬಳ್ಳಿ 24-11-2014 ಬದನೆಕುಪ್ಪೆ – ಕೆಲ್ಲಂಬಳ್ಳಿ(EC) ಬದನೆಕುಪ್ಪೆ – ಕೆಲ್ಲಂಬಳ್ಳಿ(CEF) Ist ವರದಿ


IInd ವರದಿ
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಅಂಬ್ಲೆ 04-09-1993
ಅಂಬ್ಲೆ 2ನೇ ಹಂತ 19-12-2008


ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಲೇಯೌಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವರದಿ ಮತ್ತು
ಫಾರ್ಮ್ V
ಗೌರಿಬಿದನೂರು 1ನೇ ಹಂತ 01-02-2008 ಗೌರಿಬಿದನೂರು 1ನೇ ಹಂತ (EC) ಗೌರಿಬಿದನೂರು 1ನೇ ಹಂತ (CFE) Ist ವರದಿ


IInd ವರದಿ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು 2ನೇ ಹಂತ 21-12-2013 ಗೌರಿಬಿದನೂರು 2ನೇ ಹಂತ (EC) ಗೌರಿಬಿದನೂರು 2ನೇ ಹಂತ (CFE) Ist ವರದಿ


IInd ವರದಿ
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಕೆಳಕೋಟೆ 22-07-1985
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಬೈಕಂಪಾಡಿ 27-11-1967
ಕೆನರಾ 27-09-2010
ಇಪಿಐಪಿ , ಗಂಜೀಮಠ ಐಎ 30-04-2004
ಐಟಿ. ಐಎ (ನಾನ್ ಎಸ್ಇಝೆಡ್)
ಐಟಿ, ಎಸ್ಇಝೆಡ್ , ಮಂಗಳೂರು 24-8-2006
ಕಾರ್ನಾಡ್ 30-11-1984
ಪುತ್ತೂರು 03-08-1988
ತಣ್ಣಿರಬಾವಿ 24-11-1993
ತೋಕುರ್
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ದಾವಣಗೆರೆ 20-11-1979
ಹಂಗವಾಡಿ 19-07-2008
ಹರ್ಲಾಪುರ 1ನೇ ಹಂತ 30-11-1984
ಹರ್ಲಾಪುರ 2ನೇ ಹಂತ
ಸಾರಥಿ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಸಾರಥಿ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ(EC)
ಸಾರಥಿ-ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಐ.ಎ. ಹಂತ-II ಸಾರಥಿ-ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಐ.ಎ. ಹಂತ-II

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಲೇಯೌಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವರದಿ ಮತ್ತು
ಫಾರ್ಮ್ V
ಗಮನಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತರೀಹಾಳ್ ಐಟಿ/ಬಿಟಿ ಪಾರ್ಕ್ 27-09-2010 ಗಮನಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತರೀಹಾಳ್ ಐಟಿ/ಬಿಟಿ ಪಾರ್ಕ್ (EC) ಗಮನಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತರೀಹಾಳ್ ಐಟಿ/ಬಿಟಿ ಪಾರ್ಕ್ (CFE) Ist ವರದಿ


IInd ವರದಿ
ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ 04-02-2017 ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ (EC) ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ-CFE Ist ವರದಿ


IInd ವರದಿ
ಕೋಟೂರು ಬೇಲೂರು ಕೋಟೂರು ಬೇಲೂರು(EC)


ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಕೋಲ್ಹಾರ 29-12-2020 ಕೋಲ್ಹಾರ ಇಸಿ ಕೊಲ್ಹಾರ(CFE)

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಲೇಯೌಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವರದಿ ಮತ್ತು
ಫಾರ್ಮ್ V
ನಂದೂರ್ ಕೆಸರ್ಟಿಗಿ ೨ನೇ ಹಂತ 19-09-2014 ನಂದೂರ್ ಕೆಸರ್ಟಿಗಿ ೨ನೇ ಹಂತ (EC) ನಂದೂರ್ ಕೆಸರ್ಟಿಗಿ ೨ನೇ ಹಂತ (CEF) Ist ವರದಿ


IInd ವರದಿ
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಬಿ ಕಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ 12-05-1983
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ 30-10-1995
ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ 30-07-1994
SEZ-ಜೈವಿಕ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ & ಫಾರ್ಮಾ 24-05-2007
SEZ-ಜವಳಿ ವಲಯ 30-01-2006
ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ 23-08-1991
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಕುಶಾಲನಗರ 05-05-1981
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಕುಸ್ ತಗಿ 24-07-1999
ಕ್ಯಾಡಿಗುಪ್ಪ(EC) ಕ್ಯಾಡಿಗುಪ್ಪ(EC)

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಲೇಯೌಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವರದಿ ಮತ್ತು
ಫಾರ್ಮ್ V
ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ 21-12-2013 ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ(EC) ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ (CFE) Ist ವರದಿ


IInd ವರದಿ
ಮಾಲೂರ್ ೪ನೇ ಹಂತ 19-12-2009 ಮಾಲೂರ್ ೪ನೇ ಹಂತ (EC) ಮಾಲೂರ್ ೪ನೇ ಹಂತ (CFE) Istವರದಿ


IIndವರದಿ
ನರಸಾಪುರ 05-03-2013 ನರಸಾಪುರ (EC) ನರಸಾಪುರ (CFE) Ist ವರದಿ


IInd ವರದಿ
ವೇಮಗಲ್ 22-05-2014 ವೇಮಗಲ್ (EC) ವೇಮಗಲ್ (CFE) Ist ವರದಿ


IInd ವರದಿ


ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಲೇಯೌಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವರದಿ ಮತ್ತು
ಫಾರ್ಮ್ V
ಅಡಕನಹಳ್ಳಿ 12-21-2013 ಅಡಕನಹಳ್ಳಿ (EC) Ist ವರದಿ


IInd ವರದಿ
ಇಮ್ಮಾವು 04-27-2023 ಇಮ್ಮಾವು (EC)
ತಾಂಡ್ಯ 2ನೇ ಹಂತ 04-27-2023 ತಾಂಡ್ಯ 2ನೇ ಹಂತ (EC)

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಲೇಯೌಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವರದಿ ಮತ್ತು
ಫಾರ್ಮ್ V
ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ 1ನೇ ಹಂತ 09-06-2007 ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ 1ನೇ ಹಂತ (EC) ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ 1ನೇ ಹಂತ(CFE) Ist ವರದಿ


IIndವರದಿ
ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ 2ನೇ ಹಂತ 03-02-2013 ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ 2ನೇ ಹಂತ (EC) ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ 2ನೇ ಹಂತ (CFE) Ist ವರದಿ


IInd ವರದಿ
ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ 3ನೇ ಹಂತ 10-08-2015 ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ 3ನೇ ಹಂತ (EC) ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ 3ನೇ ಹಂತ (CFE) Ist ವರದಿ


IInd ವರದಿ
ಸಿಬಿಈಸಿ – ಟಿಈಟಿಲ್ ಸಿಬಿಈಸಿ – ಟಿಈಟಿಲ್ (EC) ಸಿಬಿಈಸಿ – ಟಿಈಟಿಲ್(CFE)
ಸಿರಾ ಸಿರಾ(EC) ಸಿರಾ ಐ.ಎ.

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಲೇಯೌಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವರದಿ ಮತ್ತು
ಫಾರ್ಮ್ V
ಮೂಲವಾದ ಮೂಲವಾದ (EC)

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ 19-08-2008
ಹೆಬ್ಬಾಳ 2ನೇ ಹಂತ 10-03-2005
ಮಂಡ್ಯ(ತುಬಿನಕೆರೆ ) 27-03-1985
ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ 17-05-1975


ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಲೇಯೌಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವರದಿ ಮತ್ತು
ಫಾರ್ಮ್ V
ರಾಯಚೂರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ 18-06-1905 ರಾಯಚೂರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ (EC) ರಾಯಚೂರು (CFE) Ist ವರದಿ


IInd ವರದಿ
ಯೆರ್ಮರಸ್ 03-01-2023 ಯೆರ್ಮರಸ್(CFE)

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಲೇಯೌಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವರದಿ ಮತ್ತು
ಫಾರ್ಮ್ V
ಬಿಡದಿ ೨ನೇ ಹಂತ-ವಲಯ ೧ 21-03-2009 ಬಿಡದಿ ೨ನೇ ಹಂತ-ವಲಯ ೧ (EC) ಬಿಡದಿ ೨ನೇ ಹಂತ-ವಲಯ ೧ (CFE) Ist ವರದಿ


IInd ವರದಿ
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ೨ನೇ ಹಂತ 19-07-2008 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ೨ನೇ ಹಂತ(EC) ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ೨ನೇ ಹಂತ(CFE) Ist ವರದಿ


IInd ವರದಿ
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ೩ನೇ ಹಂತ 19-07-2008 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ೩ನೇ ಹಂತ(EC) ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ೩ನೇ ಹಂತ(CFE) Ist ವರದಿ


IInd ವರದಿ
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಆಟೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಳ್ಳಹಳ್ಳಿ 23-08-1991
ದೇವಕಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ 22-05-2014
ಮಂಡ್ಲಿ -ಕಲ್ಲೂರ್ 07-06-1988
ಮಂಗಳಬೀಸು ಆಟೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 19-09-2014
ನಿದಿಗೆ 02-01-2008
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭದ್ರಾವತಿ 20-11-1979
06-11-1998
ಸಂದ 19-12-2008
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಬೆಳಪು 28-04-2014
ಮಿಯರು
ನಂದಿಕುರ್ 02-02-2011
ಶಿವಳ್ಳಿ 03-12-1982
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಶಿರ್ವಾದ್ 11-05-1989
18-05-1989

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವರದಿ ಮತ್ತು
ಫಾರ್ಮ್ V
ಯಾದಗಿರಿ 18-06-1991 ಯಾದಗಿರಿ (EC) ಯಾದಗಿರಿ (CFE) EC Compliance Report Monitoring Report

Form V