ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ (ಇಸಿ) & ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ (ಸಿಎಫ್ಇ)

 

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಅತ್ತಿಬೆಲೆ 10-11-1981
ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ 4ನೇ ಹಂತ 22-07-1998
ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ 23-12-1977
17-09-1981
ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ-ಜಿಗಣಿ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ 15-10-2003
ದೊಡ್ಡನೇಕ್ಕುಂದಿ 1ನೇ 2ನೇ ಹಂತ 12-12-1968
14-10-1969
20-08-1970
ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ 1ನೇ 2ನೇ ಹಂತ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ 2ನೇ ಹಂತ 26-06-1998
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ 3ನೇ ಹಂತ 26-06-1998
ಇಒಐಝೆಡ್ 04-03-1992
ಇಪಿಐಪಿ 1ನೇ 2ನೇ ಹಂತ 20-01-1996
ಜಿಗಣಿ 1ನೇ 2ನೇ ಹಂತ 17-09-1981
21-04-1995
ಕಾಡುಗೋಡಿ -ಸದರಮಂಗಲ 17-02-1972
12-05-1983
ಕುಂಬಲಗೋಡು 1ನೇ 2ನೇ ಹಂತ 20-11-1979
12-03-1982
ಕಚನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 01-06-2006
ಪೀಣ್ಯ 30-04-1970
09-03-1971
28-01-1974
ವೀರಸಂದ್ರ 20-11-1980
ಯಾರಂಡಹಳ್ಳಿ 01-06-2006

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಲೇಯೌಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವರದಿ ಮತ್ತು
ಫಾರ್ಮ್ V
ಅವ್ವೆರಹಳ್ಳಿ (ಡಾಬಸ್ ಪೇಟೆ IV ಹಂತ) 01-10-2013 ಡಾಬಸ್ ಪೇಟೆ 4ನೇ ಹಂತ ಡಾಬಸ್ ಪೇಟೆ (CFE)
ಬೆಂಗಳೂರು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ -ಎಸ್ ಇ ಝಡ್ 05-10-2009 ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪಾರ್ಕ್ (EC) ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪಾರ್ಕ್ (CFE)

ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪಾರ್ಕ್ (CFE)

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 27-06-1983 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ (EC) ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ (CFE)
ಹೈ-ಟೆಕ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪಾರ್ಕ್ 05-10-2009 ಹೈ-ಟೆಕ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪಾರ್ಕ್ (EC) ಹೈ-ಟೆಕ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪಾರ್ಕ್ (CFE)
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ III ಹಂತ, ಒಬದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 27-12-2012 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ III ಹಂತ, ಒಬದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ (EC) ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ III ಹಂತ, ಒಬದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ (CFE)
ಸೋಂಪುರ I & II ಹಂತಗಳು 30-01-2009
07-11-2012
ಸೋಂಪುರ I & II ಹಂತಗಳು (EC) ಸೋಂಪುರ I ಹಂತಗಳು(CFE)
ಸೋಂಪುರ II ಹಂತಗಳು (CFE)

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಲೇಯೌಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವರದಿ ಮತ್ತು
ಫಾರ್ಮ್ V
ಕಿತ್ತೂರು 21-12-2013 ಕಿತ್ತೂರು (EC) ಕಿತ್ತೂರು (CFE)
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಅನಂತಪುರ ರಸ್ತೆ 10-05-1990
ಹೊಸಪೇಟೆ 26-06-1986
ಮುಂದರಗಿ 2ನೇ ಹಂತ 09-09-1992
ಮುಂದರಗಿ 3ನೇ ಹಂತ 24-07-1999
ಮುಂದರಗಿ 1ನೇ ಹಂತ 13-07-1987
ಮುಂದರಗಿ 4ನೇ ಹಂತ (ಅಪ್ಪ್ಯಾರೆಲ್ ಪಾರ್ಕ್) 19-07-2008
ಸಂಕ್ಲಾಪುರ 2ನೇ ಹಂತ 11-03-2013
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಅಸ್ಸಂಗಿ 23-02-1984
ಬಾಗಲಕೋಟೆ – ನವನಗರ 18-07-2000
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ನರಸಾಪುರ 05-01-2000
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಅಲಿಯಾಬಾದ್ (ಮಿನಿ ಜಿ.ಸಿ.) 25-09-1997
ಅಲಿಯಾಬಾದ್ -2ನೇ ಹಂತ 25-09-1997
10-02-2012
ಮಹಲಬಗಾಯತ್ 24-01-1983
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಲೇಯೌಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವರದಿ ಮತ್ತು
ಫಾರ್ಮ್ V
ಬದನೆಕುಪ್ಪೆ – ಕೆಲ್ಲಂಬಳ್ಳಿ 24-11-2014 ಬದನೆಕುಪ್ಪೆ – ಕೆಲ್ಲಂಬಳ್ಳಿ(EC) ಬದನೆಕುಪ್ಪೆ – ಕೆಲ್ಲಂಬಳ್ಳಿ(CEF)
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಅಂಬ್ಲೆ 04-09-1993
ಅಂಬ್ಲೆ 2ನೇ ಹಂತ 19-12-2008


ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಲೇಯೌಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವರದಿ ಮತ್ತು
ಫಾರ್ಮ್ V
ಗೌರಿಬಿದನೂರು 1ನೇ ಹಂತ 01-02-2008 ಗೌರಿಬಿದನೂರು 1ನೇ ಹಂತ (EC) ಗೌರಿಬಿದನೂರು 1ನೇ ಹಂತ (CFE)
ಗೌರಿಬಿದನೂರು 2ನೇ ಹಂತ 21-12-2013 ಗೌರಿಬಿದನೂರು 2ನೇ ಹಂತ (EC) ಗೌರಿಬಿದನೂರು 2ನೇ ಹಂತ (CFE)
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಕೆಳಕೋಟೆ 22-07-1985
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಬೈಕಂಪಾಡಿ 27-11-1967
ಕೆನರಾ 27-09-2010
ಇಪಿಐಪಿ , ಗಂಜೀಮಠ ಐಎ 30-04-2004
ಐಟಿ. ಐಎ (ನಾನ್ ಎಸ್ಇಝೆಡ್)
ಐಟಿ, ಎಸ್ಇಝೆಡ್ , ಮಂಗಳೂರು 24-8-2006
ಕಾರ್ನಾಡ್ 30-11-1984
ಪುತ್ತೂರು 03-08-1988
ತಣ್ಣಿರಬಾವಿ 24-11-1993
ತೋಕುರ್
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ದಾವಣಗೆರೆ 20-11-1979
ಹಂಗವಾಡಿ 19-07-2008
ಹರ್ಲಾಪುರ 1ನೇ ಹಂತ 30-11-1984
ಹರ್ಲಾಪುರ 2ನೇ ಹಂತ
ಕರೂರ್ 23-06-2005
31-03-2008
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಲೇಯೌಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವರದಿ ಮತ್ತು
ಫಾರ್ಮ್ V
ಗಮನಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತರೀಹಾಳ್ ಐಟಿ/ಬಿಟಿ ಪಾರ್ಕ್ 27-09-2010 ಗಮನಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತರೀಹಾಳ್ ಐಟಿ/ಬಿಟಿ ಪಾರ್ಕ್ (EC) ಗಮನಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತರೀಹಾಳ್ ಐಟಿ/ಬಿಟಿ ಪಾರ್ಕ್ (CFE)
ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ 04-02-2017 ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ (EC)


ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಕೋಲ್ಹಾರ 29-12-2020 ಕೋಲ್ಹಾರ ಇಸಿ

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಲೇಯೌಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವರದಿ ಮತ್ತು
ಫಾರ್ಮ್ V
ನಂದೂರ್ ಕೆಸರ್ಟಿಗಿ ೨ನೇ ಹಂತ 19-09-2014 ನಂದೂರ್ ಕೆಸರ್ಟಿಗಿ ೨ನೇ ಹಂತ (EC) ನಂದೂರ್ ಕೆಸರ್ಟಿಗಿ ೨ನೇ ಹಂತ (CEF)
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಬಿ ಕಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ 12-05-1983
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ 30-10-1995
ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ 30-07-1994
SEZ-ಜೈವಿಕ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ & ಫಾರ್ಮಾ 24-05-2007
SEZ-ಜವಳಿ ವಲಯ 30-01-2006
ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ 23-08-1991
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಕುಶಾಲನಗರ 05-05-1981
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಕುಸ್ ತಗಿ 24-07-1999

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಲೇಯೌಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವರದಿ ಮತ್ತು
ಫಾರ್ಮ್ V
ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ 21-12-2013 ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ(EC) ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ (CFE)
ಮಾಲೂರ್ ೪ನೇ ಹಂತ 19-12-2009 ಮಾಲೂರ್ ೪ನೇ ಹಂತ (EC) ಮಾಲೂರ್ ೪ನೇ ಹಂತ (CFE)
ನರಸಾಪುರ 05-03-2013 ನರಸಾಪುರ (EC) ನರಸಾಪುರ (CFE)
ವೇಮಗಲ್ 22-05-2014 ವೇಮಗಲ್ (EC) ವೇಮಗಲ್ (CFE)


ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಲೇಯೌಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವರದಿ ಮತ್ತು
ಫಾರ್ಮ್ V
ಅಡಕನಹಳ್ಳಿ 12-21-2013 ಅಡಕನಹಳ್ಳಿ (EC)

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಲೇಯೌಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವರದಿ ಮತ್ತು
ಫಾರ್ಮ್ V
ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ 1ನೇ ಹಂತ 09-06-2007 ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ 1ನೇ ಹಂತ (EC) ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ 1ನೇ ಹಂತ(CFE)
ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ 2ನೇ ಹಂತ 03-02-2013 ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ 2ನೇ ಹಂತ (EC) ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ 2ನೇ ಹಂತ (CFE)
ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ 3ನೇ ಹಂತ 10-08-2015 ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ 3ನೇ ಹಂತ (EC) ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ 3ನೇ ಹಂತ (CFE)
ಸಿಬಿಈಸಿ – ಟಿಈಟಿಲ್ ಸಿಬಿಈಸಿ – ಟಿಈಟಿಲ್ (EC)

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಲೇಯೌಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವರದಿ ಮತ್ತು
ಫಾರ್ಮ್ V
ಮೂಲವಾದ ಮೂಲವಾದ (EC)

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ 19-08-2008
ಹೆಬ್ಬಾಳ 2ನೇ ಹಂತ 10-03-2005
ಮಂಡ್ಯ(ತುಬಿನಕೆರೆ ) 27-03-1985
ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ 17-05-1975


ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಲೇಯೌಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವರದಿ ಮತ್ತು
ಫಾರ್ಮ್ V
ರಾಯಚೂರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ 18-06-1905 ರಾಯಚೂರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ (EC) ರಾಯಚೂರು (CFE)

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಲೇಯೌಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವರದಿ ಮತ್ತು
ಫಾರ್ಮ್ V
ಬಿಡದಿ ೨ನೇ ಹಂತ-ವಲಯ ೧ 21-03-2009 ಬಿಡದಿ ೨ನೇ ಹಂತ-ವಲಯ ೧ (EC) ಬಿಡದಿ ೨ನೇ ಹಂತ-ವಲಯ ೧ (CFE)
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ೨ನೇ ಹಂತ 19-07-2008 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ೨ನೇ ಹಂತ(EC) ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ೨ನೇ ಹಂತ(CFE)
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ೩ನೇ ಹಂತ 19-07-2008 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ೩ನೇ ಹಂತ(EC) ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ೩ನೇ ಹಂತ(CFE)
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಆಟೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಳ್ಳಹಳ್ಳಿ 23-08-1991
ದೇವಕಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ 22-05-2014
ಮಂಡ್ಲಿ -ಕಲ್ಲೂರ್ 07-06-1988
ಮಂಗಳಬೀಸು ಆಟೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 19-09-2014
ನಿದಿಗೆ 02-01-2008
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭದ್ರಾವತಿ 20-11-1979
06-11-1998
ಸಂದ 19-12-2008
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಬೆಳಪು 28-04-2014
ಮಿಯರು
ನಂದಿಕುರ್ 02-02-2011
ಶಿವಳ್ಳಿ 03-12-1982
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಶಿರ್ವಾದ್ 11-05-1989
18-05-1989

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವರದಿ ಮತ್ತು
ಫಾರ್ಮ್ V
ಯಾದಗಿರಿ 18-06-1991 ಯಾದಗಿರಿ (EC) ಯಾದಗಿರಿ (CFE) EC Compliance Report Monitoring Report

Form V