ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಅತ್ತಿಬೆಲೆ 10-11-1981      
ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ 4ನೇ ಹಂತ 22-07-1998      
ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ 23-12-1977
17-09-1981
     
ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ-ಜಿಗಣಿ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ 15-10-2003      
ದೊಡ್ಡನೇಕ್ಕುಂದಿ 1ನೇ 2ನೇ ಹಂತ 12-12-1968
14-10-1969
20-08-1970
     
ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ 1ನೇ 2ನೇ ಹಂತ        
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ 2ನೇ ಹಂತ 26-06-1998      
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ 3ನೇ ಹಂತ 26-06-1998      
ಇಒಐಝೆಡ್ 04-03-1992      
ಇಪಿಐಪಿ 1ನೇ 2ನೇ ಹಂತ 20-01-1996      
ಜಿಗಣಿ 1ನೇ 2ನೇ ಹಂತ 17-09-1981
21-04-1995
     
ಕಾಡುಗೋಡಿ -ಸದರಮಂಗಲ 17-02-1972
12-05-1983
     
ಕುಂಬಲಗೋಡು 1ನೇ 2ನೇ ಹಂತ 20-11-1979
12-03-1982
     
ಕಚನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 01-06-2006      
ಪೀಣ್ಯ 30-04-1970
09-03-1971
28-01-1974
     
ವೀರಸಂದ್ರ 20-11-1980      
ಯಾರಂಡಹಳ್ಳಿ 01-06-2006      

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಅವೆವೆರಾಹಳ್ಳಿ (ಡೋಬಾಸ್ಪೇಟ್ IV ಹಂತ) 01-10-2013 ಡಾಬಸ್ ಪೇಟೆ 4ನೇ ಹಂತ ಡಾಬಸ್ ಪೇಟೆ (CFE)  
ಬೆಂಗಳೂರು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ -ಎಸ್ ಇ ಝಡ್ 05-10-2009 ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪಾರ್ಕ್ (EC) ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪಾರ್ಕ್ (CFE)  
ಡಿ.ಬಿ.ಪುರಾ ಅಪ್ಯಾರಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಐ ಹಂತ 30-04-2004      
ಡಿ.ಬಿ.ಪುರಾ ಅಪ್ಪಾರಲ್ ಪಾರ್ಕ್ II ಹಂತ 30-01-2006      
ಧೋಡಬಳ್ಳಪುರ 27-06-1983 ಧೋಡಬಳ್ಳಪುರ (EC) ಧೋಡಬಳ್ಳಪುರ (CFE)  
ದೋಬಾಸ್ಪೇಟ್ 21-04-1995      
ಡೋಬಾಸ್ಪೇಟ್ II ಹಂತ 05-04-2005      
ಹೈ-ಟೆಕ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪಾರ್ಕ್ 05-10-2009 ಹೈ-ಟೆಕ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪಾರ್ಕ್ (EC) ಹೈ-ಟೆಕ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪಾರ್ಕ್ (CFE)  
ಹಾಸ್ಕೋಟೆ 05-07-1980      
ದಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ III ಹಂತ, ಒಬ್ಧೇಡನಾಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 27-12-2012 ದಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ III ಹಂತ, ಒಬ್ಧೇಡನಾಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ (EC) ದಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ III ಹಂತ, ಒಬ್ಧೇಡನಾಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ (CFE)  
ಸೊಮ್ಪುರಾ I & II ಹಂತಗಳು 30-01-2009
07-11-2012
ಸೊಮ್ಪುರಾ I & II ಹಂತಗಳು (EC) ಸೊಮ್ಪುರಾ I ಹಂತಗಳು(CFE)
ಸೊಮ್ಪುರಾ II ಹಂತಗಳು (CFE)
 
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಗೋಕಾಕ 10-05-1990      
ಹೊನಗ 07-02-1984      
ಕಾಕತಿ 17-05-1975      
ಕನಬರ್ಗಿ ಐ.ಎ   24-03-1992      
ಕನಬರ್ಗಿ ಆಟೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 24-05-2007      
ಕಂಗ್ರಾಲಿ 01-01-2013      
ಕಿತ್ತೂರು 21-12-2013 ಕಿತ್ತೂರು (EC) ಕಿತ್ತೂರು (CFE)  
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಅನಂತಪುರ ರಸ್ತೆ 10-05-1990      
ಹೊಸಪೇಟೆ 26-06-1986      
ಮುಂದರಗಿ 2ನೇ ಹಂತ 09-09-1992      
ಮುಂದರಗಿ 3ನೇ ಹಂತ 24-07-1999      
ಮುಂದರಗಿ 1ನೇ ಹಂತ 13-07-1987      
ಮುಂದರಗಿ 4ನೇ ಹಂತ (ಅಪ್ಪ್ಯಾರೆಲ್ ಪಾರ್ಕ್) 19-07-2008      
ಸಂಕ್ಲಾಪುರ 2ನೇ ಹಂತ 11-03-2013      
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಅಸ್ಸಂಗಿ 23-02-1984      
ಬಾಗಲಕೋಟೆ – ನವನಗರ 18-07-2000      
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ನರಸಾಪುರ 05-01-2000      
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಅಲಿಯಾಬಾದ್ (ಮಿನಿ ಜಿ.ಸಿ.) 25-09-1997      
ಅಲಿಯಾಬಾದ್ -2ನೇ ಹಂತ 25-09-1997
10-02-2012
     
ಮಹಲಬಗಾಯತ್ 24-01-1983      
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಬದನೆಕುಪ್ಪೆ – ಕೆಲ್ಲಂಬಳ್ಳಿ 24-11-2014 ಬದನೆಕುಪ್ಪೆ – ಕೆಲ್ಲಂಬಳ್ಳಿ(EC) ಬದನೆಕುಪ್ಪೆ – ಕೆಲ್ಲಂಬಳ್ಳಿ(CEF)  
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಅಂಬ್ಲೆ 04-09-1993      
ಅಂಬ್ಲೆ 2ನೇ ಹಂತ 19-12-2008      
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 29-06-1984      
ಗೌರಿಬಿದನೂರು 1ನೇ ಹಂತ 01-02-2008 ಗೌರಿಬಿದನೂರು 1ನೇ ಹಂತ (EC) ಗೌರಿಬಿದನೂರು 1ನೇ ಹಂತ (CFE)  
ಗೌರಿಬಿದನೂರು 2ನೇ ಹಂತ 21-12-2013 ಗೌರಿಬಿದನೂರು 2ನೇ ಹಂತ (EC) ಗೌರಿಬಿದನೂರು 2ನೇ ಹಂತ (CFE)  
ಮಾಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ        
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಕೆಳಕೋಟೆ 22-07-1985      
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಬೈಕಂಪಾಡಿ 27-11-1967      
ಕೆನರಾ  27-09-2010      
ಇಪಿಐಪಿ , ಗಂಜೀಮಠ ಐಎ 30-04-2004      
ಐಟಿ. ಐಎ (ನಾನ್ ಎಸ್ಇಝೆಡ್)        
ಐಟಿ, ಎಸ್ಇಝೆಡ್ , ಮಂಗಳೂರು 24-8-2006      
ಕಾರ್ನಾಡ್ 30-11-1984      
ಪುತ್ತೂರು 03-08-1988      
ತಣ್ಣಿರಬಾವಿ 24-11-1993      
ತೋಕುರ್        
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ದಾವಣಗೆರೆ 20-11-1979      
ಹಂಗವಾಡಿ 19-07-2008      
ಹರ್ಲಾಪುರ 1ನೇ ಹಂತ 30-11-1984      
ಹರ್ಲಾಪುರ 2ನೇ ಹಂತ         
ಕರೂರ್ 23-06-2005
31-03-2008
     
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಎ) ಬೇಲೂರು 1ನೇ ಹಂತ
ಬಿ ) ಬೇಲೂರು 2ನೇ ಹಂತ
ಸಿ) ಬೇಲೂರು 3ನೇ ಹಂತ
30-11-1984
24-03-1992
30-10-1995
     
ಗಮನಗಟ್ಟಿ 1ನೇ ಹಂತ 27-09-2010 ಗಮನಗಟ್ಟಿ 1ನೇ ಹಂತ (EC) ಗಮನಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇಟ್ ಪಾರ್ಕ್ (CFE)  
ಗಮನಗಟ್ಟಿ 2ನೇ ಹಂತ 02-03-2013 ಗಮನಗಟ್ಟಿ 2ನೇ ಹಂತ (EC) ಗಮನಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇಟ್ ಪಾರ್ಕ್ (CFE)  
ಗೋಕುಲ 17-01-1976      
ಲಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 20-11-1979      
ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ & ನರೇಂದ್ರ  03-04-1998      
ರಾಯಪುರ 18-08-1977      
ರಾಯಪುರ 2ನೇ ಹಂತ 07-02-1998      
ಸತ್ತೂರು 05-01-1976      
ತರೀಹಾಳ್ 1ನೇ ಹಂತ 01-04-1982   ತರೀಹಾಳ್ 1ನೇ ಹಂತ (CFE)  
ತರೀಹಾಳ್ 2ನೇ ಹಂತ 01-04-1982      
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಆಟೋನಗರ 22-09-1994      
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 22-09-1994      
ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ 29-06-1984      
ಕೋಲ್ಹಾರ 04-10-1983      
ಕೋಲ್ಹಾರ 2ನೇ ಹಂತ 21-12-2013      
ನೌಬಾದ್ ಆಟೋ ನಗರ 20-11-1979      
ನೌಬಾದ್   26-06-1998      
ನೌಬಾದ್ ಹೌಸಿಂಗ್ 18-07-2000      
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಕಾಪನೂರು ೧ನೇ ಮತ್ತು ೨ನೇ ಹಂತ 15-05-1984
10-12-1990/92
     
ಕಾಪನೂರು ೩ನೇ ಹಂತ 11-03-2013      
ನಂದೂರ್ ಕೆಸರ್ಟಿಗಿರಿ 24-07-1999      
ನಂದೂರ್ ಕೆಸರ್ಟಿಗಿರಿ ೨ನೇ ಹಂತ 19-09-2014 ನಂದೂರ್ ಕೆಸರ್ಟಿಗಿರಿ ೨ನೇ ಹಂತ (EC) ನಂದೂರ್ ಕೆಸರ್ಟಿಗಿರಿ ೨ನೇ ಹಂತ (CEF)  
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಬಿ ಕಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ 12-05-1983      
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ  30-10-1995      
ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ 30-07-1994      
SEZ-ಜೈವಿಕ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ & ಫಾರ್ಮಾ  24-05-2007      
SEZ-ಜವಳಿ ವಲಯ  30-01-2006      
ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ 23-08-1991      
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಕುಶಾಲನಗರ 05-05-1981      
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಕುಸ್ ತಗಿ 24-07-1999      
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 26-06-1986      
ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ 21-12-2013 ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ(EC)    
ಮಾಲೂರ್ ೧ನೇ ಹಂತ 04-10-1983      
ಮಾಲೂರ್ ೨ನೇ ಹಂತ 11-07-1989      
ಮಾಲೂರ್ ೩ನೇ ಹಂತ 31-05-1996      
ಮಾಲೂರ್ ೪ನೇ ಹಂತ 19-12-2009 ಮಾಲೂರ್ ೪ನೇ ಹಂತ (EC) ಮಾಲೂರ್ ೪ನೇ ಹಂತ (CFE)  
ನರಸಾಪುರ 05-03-2013 ನರಸಾಪುರ (EC) ನರಸಾಪುರ (CFE)  
ತಮಕ 12-05-1983      
ವೇಮಗಲ್ 22-05-2014 ವೇಮಗಲ್ (EC) ವೇಮಗಲ್ (CFE)  
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಅದಕನಹಳ್ಳಿ 12-21-2013 ಅದಕನಹಳ್ಳಿ (EC)    
ಬೆಳಗುಳ /ಮೆಟಗಳ್ಳಿ 17-02-1972      
ಬೆಳವಾಡಿ 08-07-1976      
ಹೆಬ್ಬಾಳ / ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ 24-03-1979      
ಹೆಬ್ಬಾಳ (Housing) 30-07-1982      
ಹೂಟಗಳ್ಳಿ 30-01-1980      
ಕಡಕೊಳ 02-01-2008      
ಕಳ್ಳಹಳ್ಳಿ 06-27-2013      
ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ 11-02-2006      
ನಂಜನಗೂಡು 08-05-1972
23-04-1986
     
ತಾಂಡ್ಯ 07-08-1976      
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಅಂತಸರಹಳ್ಳಿ ೧ನೇ ಹಂತ 28-01-1985      
ಅಂತಸರಹಳ್ಳಿ ೨ನೇ ಹಂತ 22-07-1998      
ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ 17-09-1981      
ಕುಣಿಗಲ್ 16-12-1985
03-01-1986
     
ಕುಣಿಗಲ್ 2ನೇ ಹಂತ 14-03-2007      
ಸತ್ಯಮಂಗಳ 23-02-1984      
ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ 1ನೇ ಹಂತ 09-06-2007 ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ 1ನೇ ಹಂತ (EC) ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ 1ನೇ ಹಂತ(CFE)  
ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ 2ನೇ ಹಂತ  03-02-2013 ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ 2ನೇ ಹಂತ (EC) ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ 2ನೇ ಹಂತ (CFE)  
ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ 3ನೇ ಹಂತ 10-08-2015 ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ 3ನೇ ಹಂತ (EC) ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ 3ನೇ ಹಂತ (CFE)  
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ 19-08-2008      
ಹೆಬ್ಬಾಳ 2ನೇ ಹಂತ 10-03-2005      
ಮಂಡ್ಯ(ತುಬಿನಕೆರೆ ) 27-03-1985      
ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ 17-05-1975      
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಡೋಸುಗೂರ್ 27-04-1987      
ಮಾನ್ವಿ 03-01-2007      
ಮಾನ್ವಿ ಆಟೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 03-01-2007      
ರಾಯಚೂರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ 18-06-1905 ರಾಯಚೂರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ (EC)    
ರಾಯಚೂರು 29-07-1975      
ಯಾರ್ಮರಾಸ್        
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಬಿಡದಿ 18-11-1997      
ಬಿಡದಿ ೨ನೇ ಹಂತ-ವಲಯ ೧ 21-03-2009 ಬಿಡದಿ ೨ನೇ ಹಂತ-ವಲಯ ೧ (EC) ಬಿಡದಿ ೨ನೇ ಹಂತ-ವಲಯ ೧ (CFE)  
ಬಿಡದಿ ೨ನೇ ಹಂತ-ವಲಯ ೨ 10-05-2009      
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ೧ನೇ ಹಂತ 03-10-2005      
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ೩ನೇ ಹಂತ 19-07-2008 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ೨ನೇ ಹಂತ(EC) ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ೨ನೇ ಹಂತ(CFE)  
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ೨ನೇ ಹಂತ 19-07-2008 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ೩ನೇ ಹಂತ(EC) ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ೩ನೇ ಹಂತ(CFE)  
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಆಟೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಳ್ಳಹಳ್ಳಿ 23-08-1991      
ದೇವಕಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ 22-05-2014      
ಮಂಡ್ಲಿ -ಕಲ್ಲೂರ್ 07-06-1988      
ಮಂಗಳಬೀಸು ಆಟೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 19-09-2014      
ನಿದಿಗೆ 02-01-2008      
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭದ್ರಾವತಿ 20-11-1979
06-11-1998
     
ಸಂದ 19-12-2008      
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಬೆಳಪು 28-04-2014      
ಮಿಯರು        
ನಂದಿಕುರ್ 02-02-2011      
ಶಿವಳ್ಳಿ 03-12-1982      
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಶಿರ್ವಾದ್ 11-05-1989
18-05-1989
     
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೇಯೌಟ್ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಸರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಕಡೆಚೂರು MSME ಲೇಔಟ್        
ಕಡೆಚೂರು & ಬಡಿಯಲ IA 21-12-2013      
ಯಾದ್ಗೀರಿ 18-06-1991 ಯಾದ್ಗೀರಿ (EC) ಯಾದ್ಗೀರಿ (CFE)