ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ (ಆರ್ ಟಿ ಐ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1. ಆರ್.ಟಿ.ಐ ವಿಭಾಗ 4(1) ಎ

1.1.ಆಡಳಿತ ಫೈಲ್ ಪಟ್ಟಿ
1.1.1 ಆಡಳಿತ ಫೈಲ್
1.1.2 ಬೋರ್ಡ್ ನೌಕರರ ಫೈಲ್ಗಳು
1.1.3 ಡೆಪ್ಯುಟೇಶನ್ ಫೈಲ್‌ಗಳು
1.1.4 ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
1.2.ಹಂಚಿಕೆ ಫೈಲ್ ಪಟ್ಟಿ
1.3 ಖಾತೆಗಳ ಫೈಲ್ ಪಟ್ಟಿ
1.3.1 ಖಾತೆಗಳ ಫೈಲ್ ಪಟ್ಟಿ
1.3.2 ಖಾತೆಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಫೈಲ್ ಪಟ್ಟಿ
ಕಾನೂನು ಫೈಲ್ ಪಟ್ಟಿ
1.4.1 ಕೇಸ್ ಪಟ್ಟಿ ಹಂಚಿಕೆ
1.4.2 ಪ್ರಕರಣ ಪಟ್ಟಿ- ಬೀದರ್-ರಾಯಚೂರು-ಯಾದಗಿರಿ
1.4.3 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ – ಕೋಲಾರ
1.4.4 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ – ಮಂಡ್ಯ
1.4.5 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ – ರಾಮನಗರ
1.4.6 ಪ್ರಕರಣ ಪಟ್ಟಿ – SLAO- BMICP
1.4.7 ಕೇಸ್ ಪಟ್ಟಿ – SLAO- BMRCL ಮೆಟ್ರೋ
1.4.8 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ – SLAO ದಾವಣಗೆರೆ
1.4.9 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ – SLAO ಧಾರವಾಡ
1.4.10 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ – SLAO ಕಲಬುರ್ಗಿ
1.4.11. ಪ್ರಕರಣ ಪಟ್ಟಿ – SLAO ಮಂಗಳೂರು
1.4.12 ಪ್ರಕರಣ ಪಟ್ಟಿ – SLAO ಮೈಸೂರು
1.4.13 ಕೇಸ್ ಪಟ್ಟಿ – SLAO-ಉಪನಗರ ರೈಲು
1.4.14 ಪ್ರಕರಣ ಪಟ್ಟಿ – SLAO-2 BMICP ಗ್ರಾಮೀಣ
1.4.15 ಪ್ರಕರಣ ಪಟ್ಟಿ – SLAO-2, ಬೆಂಗಳೂರು
1.4.16 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ – ತುಮಕೂರು
1.5 ಸ್ವಾಧೀನ ಫೈಲ್ ಪಟ್ಟಿ
1.5.1 ಬಾಗಲಕೋಟ-ಬೆಳಗಾವಿ-ಧಾರವಾಡ
1.5.2 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ನಗರ
1.5.3 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
1.5.4 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
1.5.5 ದಾವಣಗೆರೆ
1.5.6 ಹಾಸನ-ಚಾಮರಾಜನಗರ
1.5.7 ಹಾವೇರಿ
1.5.8 ಕಲಬುರಗಿ
1.5.9 ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಇತರ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು
1.5.10 ಕೋಲಾರ
1.5.11 ಕೊಪ್ಪಳ
1.5.12 ರೈಲ್ವೆ ಪಟ್ಟಿ
1.5.13 ರಾಮನಗರ
1.5.14 ತುಮಕೂರು
1.5.15 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ-ಗದಗ-ಬಳ್ಳಾರಿ-ವಿಜಯಪುರ
1.6. CDO ಫೈಲ್ ಪಟ್ಟಿ
1.6.1 CDO JDTP ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ
1.6.2 CDO JDTP ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ
1.6.3 CDO-JDTP-ಫೈಲ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ
1.6.4 CDO_TA ಫೈಲ್ ಪಟ್ಟಿ
1.7 COF – ಖಾತೆ ಫೈಲ್ ಪಟ್ಟಿ
1.7.1.ಖಾತೆಗಳು – ವೈದ್ಯಕೀಯ ಫೈಲ್‌ಗಳು
1.7.2.ಖಾತೆಗಳ ಫೈಲ್ ಪಟ್ಟಿ
2. ಆರ್.ಟಿ.ಐ ವಿಭಾಗ 4(1) ಬಿ

2.1 ಅನುಬಂಧ-I
2.2 RTI ಸೆ.4(1)ಬಿ-ಕನ್ನಡ
3. ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು – ಆರ್.ಟಿ.ಐ ವಿಭಾಗ 26(3)ಬಿ
4. ಆರ್.ಟಿ.ಐ ವಿಭಾಗ 5(1) ಮತ್ತು 5(2)
5. ಎಂಪನೇಲ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಗಳ ಪಟ್ಟಿ.
6. ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ವಿವರಗಳು

6.1. ಎಸ್ಎಲ್ಎಒ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಟ್ಟಿ
6.2. ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2017 ಡಿಸಂಬರ್ ನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ಘಟಕ ಕಟ್ಟಡದ ಜಮೀನು 28 (4) ಸ್ವಾಧೀನ ವಿವರಗಳು
6.3. ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿಯ ಡಿನೋಟಿಫೈಡ್ ವಿವರಗಳು
6.4. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ -2005 -ಕೆಐಎಡಿಬಿ ನ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತದೆ
6.5. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ಯ ಭೂಸ್ವಾಧಈನತೆ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ(ವಲಯ ಕಚೇರಿ)
6.6. ಕೆಐಎಡಿಬಿಯ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ನೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ