ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು

KIADB SEZ
ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಎಸ್ಇಝೆಡ್

Asian Paints
ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

Asian Paints
ಔಷಧ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ

Asian Paints
ವಸ್ತ್ರ, ವಸ್ತ್ರವಿನ್ಯಾಸ / ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಚರ್ಮ

Asian Paints
ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಮತ್ತು ಜಡ / ದಾರ್ಢ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

Asian Paints
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ,ಯಂತ್ರಾಂಶ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ

Asian Paints
ಕೃಷಿ /ವ್ಯವಸಾಯ /ಆಹಾರ

Asian Paints
ಆಟೋ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಘಟಕಗಳು

Asian Paints
ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳು

Asian Paints
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು

Aerospace and Defence
ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ